Լևոն Նիկողոսյանի թիմ

0:0
 
Հարություն Արզումանյանի 

0:0
 
Սոնա Միրզոյանի

0:0
 

 
Հայկ Ղազազյանի թիմ

0:0
 
Տիգրան Քոչարյանի թիմ

0:0
   
Եզրափակիչ խաղ

0:0
 

  Ազգային ժողովի թիմ*

0:0
  «Մարմարե Արծվի» մրցանակակիրների թիմ* 

0:0