Կարեն Քոչարյան   Վիգեն Հակոբյան   Ավագ Ավագյան   Վահան Զաքարյան
Ведущий и продюсер
Карен Кочарян

  Продюсер 
Виген Акопян

  Режиссер 
Аваг Авагян

  Главный редактор 
Ваан Закарян 

 Աիդա Խաչատրյան    Արթուր Սաֆարյան    Շուշանիկ Բաղդոյան    Շուշանիկ Ներսեսյան
Редактор  
Аида Хачатрян

   Редактор  
Артур Сафарян

  Редактор  
Шушаник Багдоян

  Редактор  
Шушаник Нерсесян

     Արամ Ստեփանյան    Կամո Թուխիկյան    Ռոբերտ Մելքոնյան
Координатор 
Аделина Багдасарян

  Звукорежиссёры 
Арам Степанян

  Звукорежиссёр
Камо Тухикян

  Монтажёр 
Роберт Мелконян

 Արթուր Դավթյան    Արարատ Շահբազյան    Անդրանիկ Մամիկոնյան    Վահե Հովհաննիսյան
Оператор
Артур Давтян

  Оператор
Арарат Шахбазян

   Оператор
Андраник Мамиконян

  Оператор
Ваге Оганисян

 Ալբերտ Մելքոնյան    Արշավիր Խաչատրյան        
Распорядитель зала
Альберт Мелконян

   Распорядитель зала
Аршавир Хачатрян

   Техник
Арман Григорян

   Техник
Арамазд Саргсян

             
 Техник
Овнан Меликян
   Техник
Гор Кочарян